DevelBranch
Software Research and Development

Lightweight SSH Honeypot (part 2)

Xây dựng chương trình đánh dấu vị trí của các máy tính đang bruteforce dịch vụ SSH trên thế giới. Phần này tôi sẽ viết chi tiết cách cụ thể tôi thực hiện dự án này. Read more...

Lightweight SSH Honeypot

Xây dựng chương trình đánh dấu vị trí của các máy tính đang bruteforce dịch vụ SSH trên thế giới. Read more...

Chromium Based Browsers are safe or not ? (English version)

n-day vulnerability in Chromium Based Browsers Read more...

Chromium Based Browsers are safe or not ?

Gần đây, trình duyệt nguồn mở Chromium (phiên bản 62 trở xuống) có một lỗi cực kì nghiêm trọng. Vậy lỗi này nghiêm trọng thế nào? Ảnh hưởng của lỗi này ra sao? Read more...

Làm thế nào để tìm các URL trong các biến thể của Win32-Sality (How to extract URLs of Win32-Sality variants)

Tôi thử tìm hiểu và thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để có thể lấy được các URL chứa trong Win32-Sality. Các URLs này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng điều quan trọng là nó chứa các binary mới của Sality. Tôi cần một phương pháp tự động, hiệu quả và có thể sử dụng tài nguyên hạn chế để thực hiện. Các phương pháp sử dụng môi tr... Read more...