DevelBranch
Software Research and Development

[Meepwn CTF] WhoAreYou write up

[Meepwn CTF] WhoAreYou solution Read more...

[MeePwn CTF] Missing Hash write up

[MeePwn CTF] Missing Hash solution Read more...

[Google CTF 2017] inst prof writeup

Google CTF 2017 inst prof writeup Read more...

Cracking Immortal Descendants Crackme 8

WhizKID's Crackme Challenge 8 Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn một vài phương pháp để giải một bài crackme. Tôi sử dụng WhizKID's Crackme Challenge 8 (HERE). Tôi sử dụng máy ảo VMware và thử chạy crackme này. Crackme hoạt động hoàn toàn bình thường. Thử kiểm tra ứng dụng với chương trình PEiD, ta có kết quả như sau: Chương trình này được viết bằng Vi... Read more...

Cài đặt internet gateway để giám sát các hành vi của mã độc

Trong khi phân tích hành vi của mã độc (malware), người phân tích luôn gặp một số tình huống khó chịu như: mã độc cần có kết nối tới server điều khiển, hoặc mã độc sẽ kiểm tra kết nối tới một số server trước khi thực hiện hành vi độc hại. Việc kiểm tra những đoạn mã liên quan tới kết nối và giao tiếp với server thật sự rất khó khăn. Do đó, tôi n... Read more...