DevelBranch
Software Research and Development

Moving From Wordpress To Github Pages

Không cần nói nhiều, tôi thấy đây là điều tốt nhất tôi làm được khi thử dựng cái blog này lên. Tôi muốn chuyển lâu rồi. Thử nghĩ xem, mỗi tháng tôi mất những $10. Vâng, chính xác là $10 để duy trì cái VPS. Nhưng trong thời buổi vật giá leo thang thế này, tôi không nỡ lòng nào để tiền cụ Hồ trong túi tôi chuyển thành ngoại tệ rồi chảy vào túi tụ... Read more...

[Meepwn CTF] WhoAreYou write up

[Meepwn CTF] WhoAreYou solution Read more...

[MeePwn CTF] Missing Hash write up

[MeePwn CTF] Missing Hash solution Read more...

[Google CTF 2017] inst prof writeup

Google CTF 2017 inst prof writeup Read more...

Cracking Immortal Descendants Crackme 8

WhizKID's Crackme Challenge 8 Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn một vài phương pháp để giải một bài crackme. Tôi sử dụng WhizKID's Crackme Challenge 8 (HERE). Tôi sử dụng máy ảo VMware và thử chạy crackme này. Crackme hoạt động hoàn toàn bình thường. Thử kiểm tra ứng dụng với chương trình PEiD, ta có kết quả như sau: Chương trình này được viết bằng Vi... Read more...