DevelBranch
Software Research and Development

Ekoparty CTF 2017 writeups

I solved some Ekoparty CTF 2017 challenges for fun and I'd like to share my solutions. Read more...

Cách thiết lập lại mức độ quan trọng của thư nhận được trong Microsoft Outlook 2013

High Importance message là gì và làm thế nào để thiết lập lại thông tin này trong các thư nhận được. Read more...

Moving From Wordpress To Github Pages

Không cần nói nhiều, tôi thấy đây là điều tốt nhất tôi làm được khi thử dựng cái blog này lên. Tôi muốn chuyển lâu rồi. Thử nghĩ xem, mỗi tháng tôi mất những $10. Vâng, chính xác là $10 để duy trì cái VPS. Nhưng trong thời buổi vật giá leo thang thế này, tôi không nỡ lòng nào để tiền cụ Hồ trong túi tôi chuyển thành ngoại tệ rồi chảy vào túi tụ... Read more...

[Meepwn CTF] WhoAreYou write up

[Meepwn CTF] WhoAreYou solution Read more...

[MeePwn CTF] Missing Hash write up

[MeePwn CTF] Missing Hash solution Read more...