DevelBranch
Software Research and Development

Chromium Based Browsers are safe or not ?

Gần đây, trình duyệt nguồn mở Chromium (phiên bản 62 trở xuống) có một lỗi cực kì nghiêm trọng. Vậy lỗi này nghiêm trọng thế nào? Ảnh hưởng của lỗi này ra sao? Read more...

Làm thế nào để tìm các URL trong các biến thể của Win32-Sality (How to extract URLs of Win32-Sality variants)

Tôi thử tìm hiểu và thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để có thể lấy được các URL chứa trong Win32-Sality. Các URLs này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng điều quan trọng là nó chứa các binary mới của Sality. Tôi cần một phương pháp tự động, hiệu quả và có thể sử dụng tài nguyên hạn chế để thực hiện. Các phương pháp sử dụng môi tr... Read more...

Ekoparty CTF 2017 writeups

I solved some Ekoparty CTF 2017 challenges for fun and I'd like to share my solutions. Read more...

Cách thiết lập lại mức độ quan trọng của thư nhận được trong Microsoft Outlook 2013

High Importance message là gì và làm thế nào để thiết lập lại thông tin này trong các thư nhận được. Read more...

Moving From Wordpress To Github Pages

Không cần nói nhiều, tôi thấy đây là điều tốt nhất tôi làm được khi thử dựng cái blog này lên. Tôi muốn chuyển lâu rồi. Thử nghĩ xem, mỗi tháng tôi mất những $10. Vâng, chính xác là $10 để duy trì cái VPS. Nhưng trong thời buổi vật giá leo thang thế này, tôi không nỡ lòng nào để tiền cụ Hồ trong túi tôi chuyển thành ngoại tệ rồi chảy vào túi tụ... Read more...